تیم ببرهای سیاه
Black Tigers Team

نیاز به امنیت :

امنیت بدون شک یکی از نیاز های بنیادین انسان ها در تمام دوره های زندگی بشر بوده است ، از این رو به مرور سیستم های مختلفی همچون حفاظت ، حراست ، پلیس ، ارتش و … به مرور شروع به شکل گیری در جوامع مختلف کردند. اما این سیستم ها در واقع اجتماعی بوده […]