تیم ببرهای سیاه
Black Tigers Team

خدمات

تشریفات

در این بخش محافظین آموزش دیده در امر تشریفات و همراهی افراد و ایجاد امنیت در برگزاری مراسمات مختلف فعالیت می کنند که شامل شرایط فیزیکی خاص نظیر آمادگی جسمانی بالا و قد بالای ۱۸۵ می باشد .

bodyguard

در این بخش محافظین بسیار حرفه ای ، آموزش دیده و قدرتمند ، با فیزیک بدنی خاص و آمادگی جسمانی بالا و قد بالای ۱۹۰ جهت حفاظت و همراهی افراد مختلف در شرایط گوناگون مشغول به فعالیت هستند .

vip

در این بخش محافظین آموزش دیده ، متخصص و حرفه ای در بالاترین سطح ممکن با فیزیک بدنی خاص نظیر قد بالای دو متر و آمادگی جسمانی بسیار بالا جهت همراهی و حفاظت افراد خاص فعالیت می کنند.

آموزش

در این بخش اساتید و متخصصین امر حفاظت برای افراد و سازمان ها و ارگان های مختلف ، کارگاه های آموزش حفاظت فردی و سازمانی را برگزار می کنند. 17:27